Przejdź do treści

REGULAMIN

Niniejsze Warunki (zwane dalej „Warunkami”) regulują usługę zakupów online, która umożliwi kontraktowanie produktów i/lub usług oferowanych na stronie internetowej www.mariayjesus.com (zwanej dalej „ Strona internetowa”).
Maria y Jesus Grupo de Compra SL, jest właścicielem Witryny i dostawcą produktów i / lub usług, które są sprzedawane za jej pośrednictwem.
Stosunek umowny sprzedaży obejmuje dostawę, w zamian za cenę wyraźnie określoną w tej Witrynie, określonego produktu lub usługi.
Zakup za pośrednictwem tej witryny oznacza przestrzeganie Regulaminu w wersji opublikowanej w momencie wejścia na Witrynę, co oznacza, że ​​Użytkownik:
  • Przeczytałeś i rozumiesz, co jest napisane w tym dokumencie.
  • Jest osobą z wystarczającą zdolnością do zawierania umów.
  • Zakłada przestrzeganie obowiązków zawartych w dokumencie.
Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych podanych podczas procesu zakupu online. Podobnie, w przypadku, gdy zawarcie umowy w tej Witrynie wymaga rejestracji Użytkownika, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użycie i opiekę nad podanymi nazwami użytkownika i hasłem, reagując na czynności dokonane za ich pomocą. Użytkownik musi ostrzec dostawcę, gdy tylko dowie się o tym, o utracie, ujawnieniu lub nieuprawnionym dostępie osoby trzeciej do jego prywatnego obszaru Zarejestrowanego Użytkownika.
Muñecas Maria y Jesus zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków, bez wpływu na produkty lub usługi, które zostały nabyte za pośrednictwem Witryny przed wspomnianą modyfikacją.
CENA, SPOSÓB PŁATNOŚCI I KODY RABATOWE
Wszystkie ceny produktów lub usług w Witrynie zawierają podatek VAT i inne podatki, które mogą mieć zastosowanie. W każdym przypadku ceny będą wyrażone w euro (€).
Ceny odzwierciedlone dla każdego produktu lub usługi nie mogą obejmować wysyłki, obsługi, opakowania, ubezpieczenia wysyłki ani żadnych innych dodatkowych usług związanych z zakupionym produktem lub usługą, chyba że wyraźnie określono inaczej. Wszelkie te dodatkowe obowiązujące wydatki zostaną przekazane Użytkownikowi przed sformalizowaniem zakupu.
Ceny mające zastosowanie do każdego produktu lub usługi będą cenami opublikowanymi w Witrynie i zastosowanymi automatycznie w procesie zawierania umowy w ostatniej jego fazie. Użytkownik zakłada, że ​​wycena ekonomiczna niektórych oferowanych produktów lub usług może zmieniać się w czasie rzeczywistym. W każdym razie będzie to zawsze komunikowane przed sformalizowaniem sprzedaży.
Użytkownik wyraża zgodę na zapłatę w momencie składania zamówienia i może zapłacić dowolną z metod płatności określonych w Serwisie.
Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, która będzie zawierać podsumowanie zakupionych przedmiotów, żądaną metodę wysyłki oraz adres docelowy.
Muñecas Maria y Jesus może niezwłocznie oferować swoim Użytkownikom kody rabatowe. Wspomniane rabaty mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z instrukcjami określonymi przez Muñecas Maria y Jesus w odniesieniu do każdego kodu, a w każdym przypadku Użytkownicy mogą użyć tylko jednego kodu na zamówienie.
Stosowanie kodów rabatowych nie będzie kompatybilne z niektórymi akcjami promocyjnymi i kolekcjami.
TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY
Muñecas Maria y Jesus dostarczy zamówienia na adres wskazany przez Użytkownika w odpowiednim formularzu zakupu
Muñecas Maria y Jesus nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdy dostawa zamówienia nie jest realizowana na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych lub niekompletnych danych, jak również z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika.
Muñecas Maria y Jesus podejmie wszelkie niezbędne środki, aby dostawa mogła nastąpić w uzgodnionym terminie. Muñecas Maria y Jesus uważa, że ​​potwierdzenie płatności przez dowolny z włączonych systemów jest warunkiem koniecznym do dotrzymania terminu dostawy. Wskazane Użytkownikowi terminy mają jednak charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie z przyczyn logistycznych lub działania siły wyższej.
Czasy dostawy można sprawdzić na stronie „Wysyłka i zwroty”, a także w sekcji często zadawanych pytań na Stronie internetowej.
Dostawę uważa się za dokonaną od momentu, w którym Muñecas Maria y Jesus lub wynajęta przez nią firma transportowa udostępni produkt Użytkownikowi.
GWARANCJA I NAPRAWA
1.1 TREŚĆ I OKRES GWARANCJI
Produkty Muñecas Maria y Jesus są objęte ograniczoną gwarancją na wszelkie wady produkcyjne przez okres 15 dni od otrzymania zamówienia.
Niniejsza gwarancja będzie ważna tylko wtedy, gdy zostanie przesłana wraz z dowodem zakupu (z podaniem daty i numeru zamówienia) wraz z wadliwym produktem w okresie objętym gwarancją. Muñecas Maria y Jesus zastrzega sobie prawo do nieoferowania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, jeśli wskazane dokumenty nie zostaną przedstawione lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne lub nieczytelne. Jeśli produkt zostanie zwrócony w okresie gwarancyjnym, Muñecas Maria y Jesus zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub dowolnej jego części bez dodatkowych kosztów.
1.2 OGRANICZENIA GWARANCJI
Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego z następujących przypadków:
  1. Wady i uszkodzenia spowodowane utratą, kradzieżą, pożarem, wodą lub katastrofą naturalną.
  2. Rozbicie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, brakiem ostrożności (uderzenia, zgniecenie, wgniecenia, stłuczenie szkła...) lub wypadkami.
  3. Wady i uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem.
WYMIANY I ZWROTY
* Zasady wymiany i zwrotów dotyczą tylko produktów zakupionych za pośrednictwem naszej oficjalnej strony internetowej.
1.1 PRODUKT WADLIWY
W przypadku wadliwego produktu musisz skontaktować się z support@mariayjesus.com w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia i przesłać nam zdjęcie, na którym wyraźnie widać uszkodzenie, a my postaramy się zweryfikować, czy produkt jest naprawdę wadliwy
W przypadku konieczności wysłania produktu do magazynu Muñecas Maria y Jesus zajmie się kosztami wysyłki. W tym samym czasie, gdy zostanie zweryfikowane, że wspomniany produkt jest wadliwy, poszkodowany Użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy lub wymianę.
1.2 NIEPRAWIDŁOWE ZAMÓWIENIE
Jeśli otrzymasz zamówienie, które nie odpowiada temu, co kupiłeś, powinieneś skontaktować się z support@mariayjesus.com w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia i wysłać nam zdjęcie przedstawiające wszystko, co otrzymałeś, wraz z odpowiednimi referencjami w pudełko oraz dowód wpłaty i wysyłki. Po zweryfikowaniu treści damy Ci rozwiązanie.
Muñecas Maria y Jesus będzie odpowiedzialny za koszty wysyłki. Gdy tylko zostanie zweryfikowane, że zamówienie było nieprawidłowe, poszkodowany użytkownik zostanie zwrócony lub wymieniony.
Produkt nie może być używany i musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu oraz z towarzyszącą etykietą.
1.3 ZMIANY LUB ZWROTY ZAMÓWIENIA
Aby dokonać zmian lub zwrotów, produkt należy odesłać do biura Muñecas Maria y Jesus. Termin każdej wymiany lub zwrotu wynosi 14 dni od otrzymania zamówienia. Produkt nie może być używany i musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i towarzyszących mu etykietach. Koszt wymiany lub zwrotu ponosi klient.
Skontaktuj się z nami pod adresem support@mariayjesus.com, aby otrzymać dalsze instrukcje dotyczące zwrotu.
1.4 TERMIN OTRZYMANIA ZWROTU
Gdy paczka zostanie zwrócona do naszych biur lub magazynu, jest przetwarzana przed przystąpieniem do zatwierdzenia tego zwrotu. Produkt musi zostać wysłany w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, nie może być używany i musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i dołączonej etykiecie
Jeśli Twój zwrot zostanie zatwierdzony, pełny zwrot ceny towaru zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych, a o transakcji zostaniesz powiadomiony pocztą. Po wydaniu zwrotu możesz poczekać, aż zacznie on obowiązywać w ciągu 3-4 dni roboczych.
KORZYSTANIE Z WITRYNY
Serwis zapewnia dostęp do treści internetowych należących do Muñecas Maria y Jesus, do których Użytkownik może mieć dostęp. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta obejmuje rejestrację niezbędną do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści. We wspomnianej rejestracji Użytkownik będzie odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji.
Użytkownik zgadza się na odpowiednie wykorzystanie treści i usług, które Muñecas Maria y Jesus oferuje za pośrednictwem swojej Witryny oraz o charakterze orzekającym, ale nie ograniczającym, nie wykorzystywać ich do (i) angażowania się w nielegalne, nielegalne działania lub sprzeczne z dobra wiara i porządek publiczny; (ii) rozpowszechniać treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, nawołujących do terroryzmu lub naruszających prawa człowieka; (iii) powodowania uszkodzeń fizycznych i logicznych systemów Muñecas Maria y Jesus, jej dostawców lub stron trzecich, wprowadzania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych fizycznych lub logicznych systemów, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) próbować uzyskać dostęp i, w stosownych przypadkach, korzystać z kont e-mail innych Użytkowników oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Muñecas Maria y Jesus przestrzega wytycznych Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekretu Królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza przepisy dotyczące rozwoju Ustawy Organicznej i innych przepisów obowiązujące przez cały czas i zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.W tym celu, wraz z każdym formularzem zbierania danych osobowych, w usługach, o które Użytkownik może poprosić Muñecas Maria y Jesus, każdorazowo poinformuje Użytkownika o istnieniu i akceptacji szczególnych warunków przetwarzania jego danych. , informując Cię o odpowiedzialności za utworzony plik, adres osoby odpowiedzialnej, możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu, celu przetwarzania i przekazywania danych stronom trzecim, jeśli dotyczy Ponadto Muñecas Maria y Jesus informuje, że jest to zgodne z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego i poprosi o zgodę na przetwarzanie wiadomości e-mail w celach komercyjnych przez cały czas.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Muñecas Maria y Jesus, samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, a także zawartych w niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty, znaki towarowe lub logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego działania, dostępu i użytkowania itp.), będące własnością Muñecas Maria y Jesus lub jej licencjodawców . Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy postanowień art. 8 i 32 ust. 1 akapit drugi Prawa własności intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie i komunikacja publiczna, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych do celów, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez wyraźnej zgody Muñecas Maria y Jesus. Użytkownik wyraża zgodę na poszanowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez Muñecas Maria y Jesus. Możesz przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na jakimkolwiek innym fizycznym nośniku, o ile jest to wyłącznie i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronach Muñecas Maria y Jesus.
WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
Muñecas Maria y Jesus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą spowodować, na przykład: błędy lub pominięcia w treści, brak dostępności portalu lub transmisję wirusów lub złośliwych lub szkodliwe programy w treści, pomimo przyjęcia wszystkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć.
MODYFIKACJE
Muñecas Maria y Jesus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne w swoim portalu bez uprzedniego powiadomienia, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści i usług świadczonych za jego pośrednictwem, jak i sposobu, w jaki są prezentowane lub zlokalizowane w swoim portalu.
Muñecas Maria y Jesus może w dowolnym momencie zmodyfikować określone tutaj warunki, pod warunkiem, że zostaną one należycie opublikowane w formie, w jakiej się tu pojawiają. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie zależeć od ich ujawnienia i będzie obowiązywać do czasu ich modyfikacji przez inne, należycie opublikowane.
LINKI I HIPERLINKI
W przypadku, gdy Witryna zawiera łącza lub hiperłącza do innych witryn internetowych, Muñecas Maria y Jesus nie będzie sprawować żadnej kontroli nad wspomnianymi witrynami i treściami.W żadnym wypadku Muñecas Maria y Jesus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek linku należącego do strony internetowej strony trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, zakresu, prawdziwości, ważności i zgodności z konstytucją jakiegokolwiek materiału lub informacje zawarte w którymkolwiek ze wspomnianych hiperłączy lub innych witryn internetowych Podobnie, włączenie tych zewnętrznych połączeń nie będzie oznaczać żadnego rodzaju stowarzyszenia, fuzji lub udziału z powiązanymi podmiotami.
OGÓLNE
Muñecas Maria y Jesus będzie ścigać naruszenie tych warunków, a także każde niewłaściwe użycie swojego portalu, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą mu odpowiadać z mocy prawa.
PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Warunki te będą regulowane lub interpretowane zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim w tym, co nie zostało wyraźnie ustalone.
Muñecas Maria y Jesus i Użytkownik wyrażają zgodę na zgłaszanie wszelkich kontrowersji, które mogą wyniknąć z dostarczania produktów lub usług będących przedmiotem niniejszych Warunków, sądom i trybunałom miejsca zamieszkania strony kupującej, jeśli Użytkownik jest ostatecznym konsumenta lub, w stosownych przypadkach, do sądów i trybunałów w Madrycie, jeśli Użytkownik jest firmą.
.

DEVOLUCIONES 30 DIAS

RAPIDEZ [Envio 2 a 4 Días]

MAXIMA CALIDAD

¿DUDAS? ENVIANOS WHATSAPP