Przejdź do treści

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Nota Prawna reguluje ogólne warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.mariayjesus.com (zwanej dalej stroną internetową) , które MARIA Y JESUS ​​​​GRUPO DE COMPRA SL udostępnia internautom.
Korzystanie z witryny oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej informacji prawnej. W związku z tym użytkownik witryny musi uważnie przeczytać niniejszą notę ​​prawną za każdym razem, gdy zamierza korzystać z witryny, ponieważ tekst może zostać zmodyfikowany według uznania właściciela witryny lub z powodu zmiany legislacyjnej , orzecznictwo lub praktyka biznesowa.
1. WŁASNOŚĆ STRONY
Imię i nazwisko właściciela: MARIA Y JESUS ​​​​GRUPO DE COMPRA SL
Adres: CALLE SECUNDINO ZUAZO, 9, 28660 BOADILLA DEL MONTE (HISZPANIA)
NIF: B88018791
E-mail: support@mariayjesus.com
2. OBIEKT:
Serwis zapewnia użytkownikom taki sam dostęp do informacji i usług świadczonych przez MARIA Y JESUS ​​​​GRUPO DE COMPRA SL osobom lub organizacjom nimi zainteresowanym.
3. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z SIECI.
3.1. Bezpłatny dostęp i korzystanie z serwisu. Dostęp do serwisu jest bezpłatny dla jego użytkowników.
3.2. Rejestracja Użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, dostęp i korzystanie ze strony internetowej nie wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji jej użytkowników.
4. TREŚCI INTERNETOWE.
Językiem używanym przez właściciela na stronie będzie hiszpański. MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​nie ponosi odpowiedzialności za niezrozumienie lub zrozumienie języka serwisu przez użytkownika lub jego konsekwencje.
MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​​​może modyfikować zawartość bez uprzedniego powiadomienia, a także usuwać i zmieniać je w sieci, takie jak sposób dostępu, bez żadnego uzasadnienia i dobrowolnie, nie ponosząc odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą spowodować dla użytkowników.
Zabrania się wykorzystywania zawartości sieci do promowania, zawierania umów lub rozpowszechniania reklam lub informacji własnych lub osób trzecich bez upoważnienia MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​lub wysyłania reklam lub informacji za pomocą usług lub informacje udostępniane użytkownikom, niezależnie od tego, czy korzystanie z nich jest bezpłatne, czy nie.
Linki lub hiperłącza, które strony trzecie umieszczają na swoich stronach internetowych, skierowane do tej witryny, będą służyły do ​​otwierania całej strony internetowej, nie mogąc wyrazić, bezpośrednio lub pośrednio, nieprawdziwych, niedokładnych lub mylących wskazań lub ponosić nieuczciwe lub niezgodne z prawem działania przeciwko MUÑECAS MARIA Y JESUS.
5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Zarówno dostęp do strony internetowej, jak i bez zgody zawarte w niej informacje są wyłączną odpowiedzialnością osoby, która je wykonuje. MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, szkody lub szkody, które mogą wyniknąć z tego dostępu lub użytkowania.MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​nie ponosi odpowiedzialności za błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać spowodowane w systemie komputerowym użytkownika (sprzętu i oprogramowaniu) lub przechowywanych w nim plikach lub dokumentach, w wyniku:
  • Obecność wirusa na komputerze użytkownika, który jest używany do łączenia się z usługami i zawartością sieci
  • Awaria przeglądarki.
  • i/lub korzystanie z nieaktualnych wersji.
MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​nie ponosi odpowiedzialności za niezawodność i szybkość hiperłączy, które są włączone do sieci w celu otwierania innych. MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​nie gwarantuje użyteczności tych linków, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, ani za prawidłowe funkcjonowanie tych stron internetowych.
MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​nie ponosi odpowiedzialności za wirusy lub inne programy komputerowe, które psują lub mogą pogorszyć systemy komputerowe lub sprzęt użytkowników podczas uzyskiwania dostępu do jej strony internetowej lub innych stron internetowych, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem łączy tej strony .
6. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII „COOKIES”.
Strona korzysta z plików cookie, możesz zapoznać się z naszą Polityką plików cookie, która zawsze szanuje jej poufność i prywatność.
7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA.
Są one własnością MUÑECAS MARIA Y JESUS, wszystkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej w sieci, jak również zawarte w niej treści. Jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej lub jej zawartości musi być wyłącznie prywatne.
Jest to zastrzeżone wyłącznie dla MUÑECAS MARIA Y JESUS, wszelkie inne wykorzystanie, które obejmuje kopiowanie, powielanie, dystrybucję, przekształcanie, komunikację publiczną lub inne podobne działania, całości lub części zawartości sieci, w związku z tym że żaden użytkownik nie może wykonywać tych czynności bez uprzedniej pisemnej zgody MUÑECAS MARIA Y JESUS.
8. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA.
Niniejsza informacja prawna będzie interpretowana i regulowana zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim. MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​i użytkownicy, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, która może im odpowiadać, poddają się sądom i trybunałom w miejscu zamieszkania użytkownika w przypadku wszelkich kontrowersji, które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z witryny. W przypadku, gdy użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, MUÑECAS MARIA Y JESUS ​​​​i użytkownik poddają się, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom miejsca zamieszkania w Madrycie.
.

DEVOLUCIONES 30 DIAS

RAPIDEZ [Envio 2 a 4 Días]

MAXIMA CALIDAD

¿DUDAS? ENVIANOS WHATSAPP